GMOGMO (genetically modified organisms)

Organizmy zmodyfikowane genetycznie - GMO (genetically modified organisms) - nazywane także transgenicznymi, są to organizmy z celowo zmienionymi przez człowieka, w warunkach laboratoryjnych genami.

Organizm zmodyfikowany genetycznie według Art. 3 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. Nr 76 poz.811) :

"GMO to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji."

Modyfikacje genetyczne wykonuje się na trzy różne sposoby, poprzez:
- zmianę aktywności genów naturalnie obecnych w organiźmie
- wprowadzenie genów z obcego organizmu, od innych gatunków
- wprowadzenie genów będących kopiami tych obecnych w organiźmieDziały serwisu